Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνίες Διεξαγωγής
Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2024
Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024
Tόπος Διεξαγωγής
Ξενοδοχείο Golden Age, Μιχαλακοπούλου 57, Αθήνα 115 28
Γλώσσα Συνεδρίου
Οι επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.
Έκθεση
Θα υπάρχει έκθεση κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου με εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας.
Μοριοδότηση
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα χορηγήσει μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME – UEMS στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν τo Συνέδριο.
Εγγραφές – Δικαίωμα Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ
Δικαίωμα συμμετοχής με φυσική παρουσία
• Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Συνέδριο είναι η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.crisis-management2024.eu/egrafes/
• Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge) η οποία θα περιλαμβάνει το προσωπικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την είσοδό και έξοδο τους στις αίθουσες, καθώς και το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (e-Program) μέσω ενός QR code.
• Εγγραφές επιτόπου θα γίνονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του Συνεδρίου.
Λοιπές Πληροφορίες
• Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν ηλεκτρονικά οδηγίες για την υποβολή του Δελτίου Αξιολόγησης και την αποθήκευση του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης, λίγες ημέρες μετά τη λήξη του Συνεδρίου.
• Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται τόσο από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της αίθουσας ομιλιών.
Τεχνική Γραμματεία
Ενθαρρύνεται η αποστολή των ομιλιών στη γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο 2 ημέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου. Σε περίπτωση που οι κ.κ. ομιλητές παραδίδουν το σχετικό υλικό των εισηγήσεων τους στην τεχνική γραμματεία, παρακαλούνται να προσέρχονται, τουλάχιστον, 1 ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους.

Διοργάνωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ

 

Οργάνωση – Γραμματεία Συνεδρίου


Μαραθωνομάχων 26, Μαρούσι
T.K. 151 24
Τηλ.: +30 210 6839690
Fax: +30 210 6827409

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Mαρία Κοτταρίδη
Ηλ. Ταχυδρομείο: mkottaridi@tmg.gr
URL: www.tmg.gr