Θεματικές Ενότητες

  • Κλιματική Αλλαγή & Βιώσιμη Ανάπτυξη
  • Δημόσια Υγεία και ΠΦΥ
  • Η Διαχείριση των Χρόνιων Νοσημάτων στην μετά COVID-19 περίοδο
  • Τεχνητή Νοημοσύνη και Κυβερνοασφάλεια. Μια νέα πραγματικότητα
  • Τρομοκρατία και  έξαρση της πολίτικο – στρατιωτικής βίας / παλιές και νέες συμμαχίες, συμπράξεις και αντιπαλότητες στη Μεσόγειο
  • Μεταναστευτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη
  • Βίαιες συμπεριφορές στο ΤΕΠ: Νομικό πλαίσιο
  • Εκπαίδευση στην Αντιμετώπιση Κρίσεων και Μαζικών Καταστροφών/ Προσόντα Διοικητών και Υποδιοικητών Νοσοκομείων ΕΣΥ και Υγειονομικών Περιφερειών Ελλάδος  
  • Διαχείριση μαζικών απωλειών σε περιπτώσεις κρίσεων και ο ρόλος των ανθρωπιστικών αποστολών
  • Διάφορα θέματα